Skip to content

Đóng góp xã hội

Samsung Display đang hiện thực hóa tình yêu chia sẻ dành cho xã hội khu vực.

Những đứa trẻ học khoa học rô-bốt
Logo

Samsung Display có tầm nhìn 'tăng cường năng lực nhân tài cốt lõi trong tương lai' thông qua 'giáo dục thanh thiếu niên' Đang tiến hành các hoạt động để bồi dưỡng nhân tài toàn cầu.

Hoạt động xã hội khu vực

Samsung Display đang thực hiện chia sẻ các hoạt động đa dạng để trở thành một doanh nghiệp mà được nhân viện yêu thích và cộng đồng khu vực tin tưởng.

Các học sinh đang hát cùng nhau.

Dàn hợp xướng VOLED

Nhóm hợp xướng VOLED do Samsung Display tài trợ là dàn hợp xướng 4 sao gồm 48 thanh thiếu niên khuyết tật về phát triển trí tuệ. Chúng tôi đang hoạt động để phát hiện tài năng thông qua âm nhạc, khôi phục lòng tự tôn và nâng cao tính xã hội, góp phần mở rộng nhận thức tích cực về người khuyết tật.

Ảnh tập thể của một gia đình đoàn tụ trẻ em được phục hồi chức năng

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật nặng

Chương trình hỗ trợ cảm xúc, hỗ trợ khu vực đảm bảo -phục hồi chức năng

Đóng góp vào việc tăng cường tình yêu gia đình và đảm bảo tính xã hội của trẻ em thông qua việc cung cấp giúp đỡ thực tế cho việc giảm thiểu khuyết tật. Với số tiền thông qua chiến dịch quyên góp của nhân viên Samsung Display, chúng tôi đang hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình và chi phí trị liệu cho trẻ em bị khuyết tật nặng có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đang gói hoa.

Mỗi bàn một bông hoa
(one table
one flower)

Nếu bạn đăng ký dịch vụ one table one flower, mỗi tuần một người khuyết tật phát triển sẽ trực tiếp giao hoa và lọ hoa và để trên bàn của nhân viên. Chúng tôi hợp tác với các xưởng mà người khuyết tật đang làm việc để cải thiện môi trường làm việc của họ thông qua việc gửi hoa – lọ hoa trong công ty, góp phần nâng cao tính xã hội và tạo công ăn việc làm cho 50 người khuyết tật.

Kinh doanh
chia sẻ

Samsung Display thực hiện kinh doanh chia sẻ chân thành thông qua tình nguyện viên nhân viên công ty và tạo ra văn hóa doanh nghiệp đáp ứng trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội.

Hoạt động tình nguyện sử dụng tài năng của nhân viên

01 / 04

 • Các nhân viên sắp xếp sách trong phòng đọc sách.
  Hỗ trợ đọc sách
 • Đọc một cuốn sách
  Lớp khoa học
 • Các nhân viên đang vẽ tranh tường.
  dịch vụ vẽ tranh tường
 • Các nhân viên đang giữ mì tương đen
  Tình nguyện mì tương đen
Sự hiến tóc

Tình nguyện không gặp
mặt trực tiếp

Quyên góp mặt nạ, đưa tận tay, mug and cup, quyên góp tóc do trong hoạt động chia sẻ tóc dành cho bệnh nhân ung thư trẻ em,...

Đóng góp vào việc mở rộng văn hóa chia sẻ ấm áp thông qua tình nguyện không gặp mặt trực tiếp do tình trạng dịch Covid kéo dài.

Hoạt động chia sẻ tóc dành cho bệnh nhân ung thư trẻ em:
Quyên góp chia sẻ tóc cho trẻ em nhi đồng bị ung thư (hỗ trợ tóc giả)

Mug and cup:Chế tạo lọ hoa Mug Cup Saving mà bị bỏ lại trong văn phòng.

Các nhân viên đang muối kimchi

Lễ hội muối kim chi chia
sẻ sự yêu thương

Với hoạt động tình nguyện đại diện mùa đông SDC,giám đốc đại diện, nhân viên và người dân địa phương cùng nhau làm kimchi và chuyển cho các gia đình thu nhập thấp ở địa phương để thể hiện tình yêu hàng xóm.

504 tấn kim chi muối / tổng tích lũy (2005-2022, 18 lần)

01 / 03

 • Các nhân viên sửa chữa cái gì đó
 • Các nhân viên dọn dẹp cành cây
 • Các nhân viên tiếp đãi gà hầm sâm