Skip to content

Thực hành lao động có trách nhiệm

Samsung Display tôn trọng giá trị phẩm giá của nhân viên và đang đi đầu trong việc bảo vệ nhân quyền con người bằng cách đảm bảo quyền lợi theo đuổi hạnh phúc.

Hình ảnh nắm đấm

Thực hành Lao động Toàn cầu

Samsung Display liên tục nỗ lực tuân thủ các điều kiện lao động nghiêm ngặt theo yêu cầu của RBA(Responsible Business Alliance) cũng như các tiêu chuẩn của các tổ chức liên quan đến lao động quốc tế bao gồm LHQ và ILO. Theo đó, 'Global Labor Practice' đã được ban hành như sau và nội dung của các quy định dưới đây được phản ánh cho tất cả các chính sách liên quan đến quyền con người và lao động đang áp dụng.

Sơ đồ chính sách bảo vệ quyền con người
  • Tôn trọng nhân quyền
  • Nghiêm cấm phân biệt đối xử
  • Lương tối thiểu
  • Nghiêm cấm cưỡng bức lao động
  • Tuân thủ giờ làm việc
  • Tuân thủ độ tuổi lao động tối thiểu
  • Đảm bảo quyền tự do đoàn thể
  • Vận hành quy trình xử lý những vấn đề khó khăn
  • Kiểm tra chính sách bảo vệ nhân quyền
01
Tôn trọng nhân quyền của nhân viên

Công ty xác nhận nhân quyền cơ bản của tất cả nhân viên và nỗ lực tích cực để đảm bảo các quyền đó. Trong trường hợp công ty xác minh được các hành vi phi nhân cách như bắt nạt tại nơi làm việc, quấy rối tình dục cũng như lăng mạ - bạo hành,...thì công ty sẽ lập tức xử lý theo quy định nội bộ

02
Không phân biệt đối xử.

Công ty không thay đổi điều kiện lao động như tuyển dụng, tiền lương, thăng chức mà không có lý do hợp lý, chẳng hạn như giới tính, tuổi tác, quốc gia xuất thân, chủng tộc, tôn giáo, hôn nhân, mang thai hoặc sinh con.

03
Trả lương trên mức lương tối thiểu đúng hạn.

Theo quy định của luật quan hệ lao động của mỗi quốc gia, công ty phải trả lương đúng hạn và cung cấp bảng chi tiết lương. Ngoài ra, trong trường hợp làm việc ngoài giờ, vào ban đêm và ngày lễ, phải trả lương phụ cấp theo các quy định luật pháp.

04
Nghiêm cấm cưỡng bức lao động.

Ngoài việc giam giữ, đe dọa, bạo hành, công ty không ép buộc lao động trái với ý chí tự do của nhân viên bằng việc khống chế tự do thể chất và tinh thần một cách không chính đáng. Hơn nữa, để không phát sinh việc lao động cưỡng chế, công ty nghiêm cấm chuyển nhượng toàn bộ bản gốc chứng minh nhân dân được quốc tế công nhận và đảm bảo có quyền tự do khi nhân viên nghỉ việc.

05
Tuân thủ các quy định về thời gian làm việc và nghỉ làm.

Công ty tuân thủ thời gian làm việc, thời gian làm việc kéo dài – làm ban đêm - ngày nghỉ - thời gian nghỉ ngơi và ngày nghỉ được quy định trong luật lao động của mỗi quốc gia và thường xuyên kiểm tra xem chúng có được thực hiện hay không. Ngoài ra, trường hợp người lao động đã làm việc 6 ngày liên tục, công ty sẽ cho phép nghỉ một hoặc nhiều ngày. Trường hợp không có quy định liên quan ở mỗi quốc gia, tổng số giờ làm việc mỗi tuần được quản lý không vượt quá 60 giờ theo tiêu chuẩn RBA.

06
Không tuyển dụng lao động trẻ em

Công ty tuân thủ độ tuổi lao động tối thiểu do mỗi quốc gia quy định và thực hiện quy trình tuyển dụng để tránh tuyển dụng thanh niên dưới 18 tuổi. Ngoài ra, công ty định kỳ kiểm tra xem thanh niên dưới 18 tuổi có được tuyển dụng hay không và nếu điều này được xác minh, công ty sẽ xử lý để không cấp công việc có hại về mặt sức khỏe an toàn cũng như trực tiếp làm việc sản xuất, quản lý để không phát sinh việc làm quá giờ và làm đêm. Trường hợp vận hành hoạt động thực tập, công ty sẽ liên tục kiểm tra xem các quy định liên quan của mỗi quốc gia có được tuân thủ hay không.

07
Đảm bảo sự tự do đoàn kết

Công ty đảm bảo quyền đoàn thể, quyền thương lượng tập thể và quyền đoàn kết được quy định bởi luật quan hệ lao động quốc gia và tổ chức lao động quốc tế (ILO) và không xử lý một cách thích đáng vì lý do gia nhập công đoàn và hoạt động. Đây là sự tự do của đoàn thể, đảm bảo việc tự do tham gia cũng như không tham gia vào việc lập hội nhóm hòa bình

08
Đang vận hành quá trình xử lý khó khăn trực tuyến/ngoại tuyến.

Công ty kiểm tra sự khó khăn của nhân viên trực tuyến/ ngoại tuyến thông qua bảng thông báo nội bộ (Say+), báo điện tử, trung tâm tư vấn, quản lý hiện trường,...trong 365 ngày. Nếu xác minh được sự khó khăn của nhân viên, chúng tôi đang xử lý theo chính sách nội bộ và thực hiện chính sách bảo vệ thông tin nếu cần thiết.

09
Mỗi năm một lần kiểm tra xem có bảo vệ nhân quyền hay không

Công ty đang tự kiểm tra xem hoạt động chính sách có phù hợp với các hạng mục yêu cầu của tổ chức lao động quốc tế (ILO) và RBA hay không mỗi năm một lần. Trong trường hợp xác minh số hạng mục thiếu sót, công ty sẽ xử lý ngay lập tức.

NEWSLETTER SUBSCRIBE