Skip to content

Kinh doanh tuân thủ pháp luật

Samsung Display sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật trong và ngoài nước.

Bầu trời đêm

Nhận thức được rằng việc tuân thủ pháp luật là điều kiện bắt buộc để vận hành doanh nghiệp, Samsung Display đang vận hành Chương trình tuân thủ để loại trừ các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Tất cả nhân viên của Samsung Display sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp trong nước và quốc tế, nỗ lực hết mình để vươn cao trên thị trường toàn cầu với tư cách là một doanh nghiệp uy tín

Khai báo
vềtuân thủ

Mọi khai báo về hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi có khả năng sẽ vi phạm pháp luật đều được giữ bí mật. Thông tin cá nhân của người khai báo cùng nội dung khai báo sẽ được bảo mật tuyệt đối, và người khai báo sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại nào liên quan đến việc khai báo của mình.


Nguyên tắc bảo vệ danh tính trên được áp dụng thống nhất đối với báo cáo nội bộ và báo cáo vì lợi ích cộng đồng của nhân viên công ty cũng như báo cáo của bên thứ ba không phải là nhân viên công ty.

Đối tượng khai báo

· Hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch công bằng

· Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh

· Hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

· Hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân

· Hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo sai sự thật

· Những hành vi vi phạm pháp luật khác

Phương pháp cung cấp thông tin

E-mail : yg770427.kim@samsung.com

Điện thoại : 031-5181-0291

Fax: 031-5181-3636 (máy lẻ 0291)

Nội dung gửi đến Compliance Team Samsung Display
Kyunggi-do, Yongin-gu, Samsung-ro 1

Xử lý khai báo

Chúng tôi sẽ phản hồi kết quả xử lý nội dung khai báo qua điện thoại hoặc e-mail trong thời gian sớm nhất có thể.


Trong trường hợp nội dung khai báo không cụ thể và không có căn cứ rõ ràng, việc tiến hành điều tra có thể sẽ không được thực hiện

Khai báo vi phạm pháp luật

Khái quát chương trình tuân thủ

Hệ thống và các hoạt động phòng tránh các yếu tố rủi ro vi phạm pháp luật thông qua việc quản lý và đào tạo thường xuyên để nhân viên tuân thủ các quy định pháp luật

Hệ thống pháp luật
Chương
trình
tuân thủ

Nguyên tắc quản lý tuân thủ
Cam kết tuân thủ của ban lãnh đạo;
Thiết lập 「Quy tắc ứng xử của nhân viên」

Xây dựng văn hóa tuân thủ
Xây dựng văn hóa tổ chức thông
qua việc thực hiện quản lý tuân
thủ

Phòng tránh hành vi vi phạm pháp luật
Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp
luật trong quá trình làm việc

Dự đoán yếu tố rủi ro
Dự đoán các yếu tố rủi ro
pháp lý của công ty và thiết
lập biện pháp đối ứng

Hệ thống pháp luật
Chương
trình
tuân thủ

Nguyên tắc quản lý tuân thủ
Cam kết tuân thủ của ban lãnh đạo; Thiết lập 「Quy tắc ứng xử của nhân viên」

Xác định văn
hóa tuân thủ

Thiết lập văn hóa tổ chức thông qua việc thực hiện quản lý tuân thủ

Phòng tránh hành vi trái pháp luật
Ngăn chặn hành vi trái pháp luật trong quá trình làm việc

Dự đoán yếu tố rủi ro
Phỏng đoán và thiết lập biện pháp ứng phó đối với yếu tố rủi ro pháp lý của công ty

Quy trình
vận hành

Chương trình tuân thủ của Samsung Display được vận hành theo quy trình: nhận biết và phòng tránh, giám sát, đánh giá và follow-up

Bảng quy trì hoạt động
 • 01
  PREVENT

  Nhận biết và phòng tránh

  • Nhận biết xu hướng lập pháp và issue
  • Tự đánh giá và phát hiện rủi ro tiềm ẩn
  • Đào tạo nhân viên
  • Ban hành hướng dẫn
 • 02
  DETECT

  Quản lý rủi ro (Giám sát)

  • Ứng phó với các issue và quản lý tiến độ thực hiện
  • Kiểm tra hiện trường
  • Giám sát hệ thống thường xuyên
  • Tiếp nhận báo cáo
   (Đường dây nóng)
 • 03
  RESPOND

  Đánh giá vàfo llow-up

  • Phân tích kết quả ứng phó với các issue
  • Thiết lập các biện pháp cải tiến và kiểm tra việc thực hiện
  • Đào tạo khắc phục điểm yếu
  • Đánh giá và xử phạt/bồi thường
Bảng quy trì hoạt động
 • 01
  PREVENT

  Nhận biết và phòng tránh

  • Nhận biết xu hướng lập pháp và issue
  • Tự đánh giá và phát hiện rủi ro tiềm ẩn
  • Đào tạo nhân viên
  • Ban hành hướng dẫn
 • 02
  DETECT

  Quản lý rủi ro (Giám sát)

  • Ứng phó với các issue và quản lý tiến độ thực hiện
  • Kiểm tra hiện trường
  • Giám sát hệ thống thường xuyên
  • Tiếp nhận báo cáo
   (Đường dây nóng)
 • 03
  RESPOND

  Đánh giá vàfo llow-up

  • Phân tích kết quả ứng phó với các issue
  • Thiết lập các biện pháp cải tiến và
   kiểm tra việc thực hiện
  • Đào tạo khắc phục điểm yếu
  • Đánh giá và xử phạt/bồi thường

Hệ thống quản lý

Thiết lập hệ thống quản lý rủi ro thống nhất kết hợp các yếu tố tổ chức - chính sách - hệ thống - quy trình - văn hóa nhằm nội bộ hóa Chương trình tuân thủ trong quản lý doanh nghiệp.

Quy trình hệ thống quản lý
 • Cơ cấu tổ chức

  Tổ chức bộ phận chuyên trách về Compliance và PIC Compliance tại bộ phận

 • Chính sách

  Quy tắc ứng xử của nhân viên, Sổ tay Compliance

 • Hệ thống

  Hệ thống quản lý tổng hợp Compliance
  (CPMS)

 • Quy trình

  Quy trình quản lý rủi ro thường xuyên
  (Kiểm tra, đào tạo, đánh giá)

 • Văn hóa tuân thủ

  Biến quản lý tuân thủ trở thành một phần của văn hóa tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Thiết lập bộ phận chuyên trách Compliance trực thuộc CEO và xây dựng đội ngũ PIC Compliance tại bộ phận

Chính sách

Thiết lập bộ phận chuyên trách Compliance trực thuộc CEO và xây dựng đội ngũ PIC Compliance tại bộ phận

Hệ thống

Vận hành hệ thống quản lý tổng hợp Compliance (CPMS) hỗ trợ các hoạt động về tuân thủ như ban hành hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, tiếp nhận khai báo, v.v.

Quy trình

Thiết lập quy trình phòng chống - giám sát - quản lý follow-up đối với các yếu tố rủi ro không tuân thủ

Văn hóa tuân thủ

Xây dựng văn hóa tuân thủ thông qua hoạt động cải tiến và đào tạo thường xuyên

Quy tắc ứng xử
của nhân viên (Code of Conduct)

 • Thiết lập quy tắc ứng xử cho nhân viên và đưa ra các hướng dẫn và tiêu chuẩn làm việc dựa trên nguyên tắc kinh doanh của Samsung