Skip to content

Kinh doanh tuân thủ pháp luật

Samsung Display sẽ tuân thủ triệt để các quy định trong và ngoài nước.

Bầu trời đêm

Samsung Display nhận thức rằng quản lý tuân thủ pháp luật là điều kiện cần thiết cho quản lý doanh nghiệp và đang vận hành Compliance Program để ngăn ngừa các vấn đề về pháp lý phát sinh các vấn đề kinh doanh.

Tất cả nhân viên của Samsung Display tuân thủ triệt để quy định trong và ngoài nước và sẽ nỗ lực hết sức để có thể đứng vững trên thị trường toàn cầu với tư cách là doanh nghiệp chính trực nhận được sự tin cậy.

Cung cấp
thông tin
tuân thủ

Nhân viên nhận được thông báo về hành vi vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật và được xử lý theo phương thức không công khai. Bí mật của người cung cấp thông tin được bảo vệ tuyệt đối, và người cung cấp thông tin không bị bất lợi bởi bất kỳ tố cáo nào.

Loại hình cung cấp thông tin

· Hành vi vi phạm luật giao dịch công bằng

· Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh

· Hành vi vi phạm luật chống tham nhũng

· Hành vi vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân

· Hành vi phạm liên quan đến quảng cáo sai sự thật/ khoa trương

· Những hành vi vi phạm pháp luật khác

Phương pháp cung cấp thông tin

E-mail : yg770427.kim@samsung.com

Điện thoại : 031-5181-0291

Fax: 031-5181-3636(máy lẻ 0291)

Đội báo cáo Samsung Display
Kyunggi-do, Yongin-gu, Samsung-ro 1

Vận hành cung cấp thông tin

Kết quả xử lý nội dung cung cấp thông tin báo cáo sẽ được trả lời sớm nhất có thể bằng điện thoại hay e-mail. Trường hợp nội dung người cung cấp thông tin giấu tên và nội dung không cụ thể, trường hợp căn cứ sự thật không rõ ràng thì có thể không tiến hành điều tra.

Cung cấp thông tin báo cáo vi phạm pháp luật

Khái quát chương trình tuân thủ

Bằng cách quản lý và đào tạo thường xuyên để nhân viên tuân thủ pháp luật, đây là hoạt động và là hệ thống nhằm phòng tránh yếu tố nguy hiểm vi phạm pháp luật

Hệ thống pháp luật
Chương trình
tuân thủ

Mở rộng văn hóa tuân thủ pháp luật
với ý chí kinh doanh tuân thủ pháp luật
của ban lãnh đạo tối cao

Bảo vệ người làm việc thông
qua việc phòng tránh trước
hành vi bất hợp pháp
khi thực hiện công việc

Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán và đối sách đối với các yếu tố nguy hiểm mang tính pháp lý của công ty

Hệ thống pháp luật
Compliance
Program

Mở rộng văn hóa tuân thủ pháp luật với ý chí kinh doanh tuân thủ pháp luật của ban lãnh đạo tối cao

Bảo vệ người làm việc thông qua việc phòng tránh trước hành vi bất hợp pháp khi thực hiện công việc

Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán và đối sách đối với các yếu tố nguy hiểm mang tính pháp lý của công ty

Phương hướng vận hành

Xây dựng chương trình tuân thủ để kiểm tra trước các yếu tố nguy hiểm và hệ thống hóa hệ thống ứng phó và quản lý dựa trên nội dung pháp luật trong và ngoài nước để có thể phòng ngừa và quản lý thường xuyên

Bảng phương hướng vận hành
Phương hướng vận hành Cp
  • Kiểm tra yếu tố nguy hiểm
  • Nền tảng pháp luật trong và ngoài nước
  • Thiết lập hệ thống quản lý tuân thủ Phòng ngừa
  • trước và tăng cường quản lý thường xuyên
  • Nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp của nhân viên
  • Quản lý yếu tố nguy hiểm có hệ thống
  • Chặn yếu tố nguy hiểm
  • Thiết lập văn hóa kinh doanh tuân thủ pháp luật

Hệ thống quản lý

Xây dựng một hệ thống quản lý nội bộ chương trình tuân thủ trong kinh doanh doanh doanh nghiệp dựa trên hệ thống tổ chức, chính sách, hệ thống, quy trình, văn hóa tổ chức

Quy trình hệ thống quản lý
 • Hệ thống tổ chức

  Hoạt động và hỗ trợ tuân thủ

 • Chính sách

  Nguyên tắc cơ bản và tiêu chuẩn hoạt động tuân thủ

 • Hệ thống

  Thiết lập hệ thống hỗ trợ tuân thủ

 • Quy trình

  Xây dựng quy trình hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật

 • Văn hóa tổ chức

  Thành lập một văn hóa tổ chức bằng cách tuân thủ pháp lý văn hóa tổ chức

Hệ thống tổ chức

Điều hành một ban giám sát (trưởng ban: Giám đốc đại diện) và một tổ chức chuyên trách về tuân thủ, người phụ trách bộ phận thực hiện công việc.

Chính sách

Dựa trên nguyên tắc kinh doanh của Samsung, đưa ra tiêu chuẩn vận hành và nguyên tắc cơ bản để kinh doanh tuân thủ pháp luật

Hệ thống

Vận hành thống trực tuyến (CPMS) hỗ trợ các hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật như tiêu chuẩn vận hành tuân thủ, sách hướng dẫn, câu hỏi, báo cáo,...

Quy trình

Xây dựng quy trình quản lý về sau - giám sát- dự phòng trước và cảm biến để phòng ngừa và quản lý liên tục các yếu tố nguy hiểm pháp lý

Văn hóa tổ chức

Thông qua các hoạt động đào tạo tuân thủ pháp luật và cải thiện pháp luật cho nhân viên, kinh doanh tuân thủ pháp luật được thiết lập thành văn hóa tổ chức

Quy trình hoạt động

Chương trình tuân thủ của Samsung Display vận hành quy trình quản lý về sau, giám sát, dự phòng trước và sensing. Hoạt động như một quá trình cảm biến và dự phòng trước, giám sát và quản lý về sau.

Bảng quy trì hoạt động
 • 01
  PREVENT

  Cảm biến và dự phòng trước

  • Legal Sensing
  • Đào tạo nhân viên
  • kiểm tra tự động Tự audit
  • Đối ứng câu hỏi
  • ập sách hướng dẫn và hướng dẫn
 • 02
  DETECT (phát hiện)

  Quản lý (giám sát)

  • Kiểm tra hiện trường
  • Quản lý tình hình tiến bộ và ứng phó vấn đề
  • Báo cáo và quản lý nguy hiểm (Hot Line)
 • 03
  RESPOND (phản hồi)

  Quản lý về sau

  • Phân tích/ đánh giá kết quả đối ứng vấn đề
  • Thiết lập đối sách cải tiến
  • Kiểm tra xem có thực hiện được hay không
  • Đánh giá tiêu chuẩn hoạt động CP và bồi thường
Bảng quy trì hoạt động
 • 01
  PREVENT

  Cảm biến và dự phòng trước

  • Legal Sensing
  • Đào tạo nhân viên
  • kiểm tra tự động Tự audit
  • Đối ứng câu hỏi
  • ập sách hướng dẫn và hướng dẫn
 • 02
  DETECT (phát hiện)

  Quản lý (giám sát)

  • Kiểm tra hiện trường
  • Quản lý tình hình tiến bộ và ứng phó vấn đề
  • Báo cáo và quản lý nguy hiểm (Hot Line)
 • 03
  RESPOND (phản hồi)

  Quản lý về sau

  • Phân tích/ đánh giá kết quả đối ứng vấn đề
  • Thiết lập đối sách cải tiến
  • Kiểm tra xem có thực hiện được hay không
  • Đánh giá tiêu chuẩn hoạt động CP và bồi thường

Tải xuống chính sách

NEWSLETTER SUBSCRIBE