This PID display is mounted at an airport. Information is being displayed on the screen.

MÀN HÌNH PID

Màn hình hiển thị Thông tin công cộng PID có độ bền cao mang đến hình ảnh hấp
dẫn tự nhiên qua vô số màn hình ghép video wall có viền siêu hẹp.

Màn hình PID

Vì sao chọn màn hình PID của Samsung?

Các dòng

Các dòng sản phẩm

đo theo đường chéo bằng centimet
  • Màn hình Thông tin Công cộng PID

   • Video Wall(UNB)
    116.8 / 139.7
   • Video Wall(SNB)
    116.8 / 139.7
   • Indoor
    101.6 / 116.8 / 139.7
   • Outdoor
    116.8 / 139.7 / 190.5
  • Màn hình Thông tin Công cộng PID

   • e-Board(UHD)
    190.5
   • e-Board(FHD)
    177.8 / 190.5 / 208.3
   • Stretched
    73.7 / 93.5
   • Specialty(SNB)
    54.9
  • Màn hình Thông tin Công cộng PID

   • Video Wall(UNB)
    116.8 / 139.7
   • Video Wall(SNB)
    116.8 / 139.7
   • Indoor
    101.6 / 116.8 / 139.7
   • Outdoor
    116.8 / 139.7 / 190.5
   • e-Board(UHD)
    190.5
   • e-Board(FHD)
    177.8 / 190.5 / 208.3
   • Stretched
    73.7 / 93.5
   • Specialty(SNB)
    54.9