Bản sắc Văn hóa Samsung Display

Samsung Display mang sứ mệnh Kiến tạo màn hình tối tân kết nối giá trị Con người và Công nghệ

VISION

Chúng tôi chế tạo màn hình vượt ngoài trí
tưởng tượng của bạn.

“Màn hình vượt ngoài trí tưởng tượng” – Chúng tôi xây dựng Tầm nhìn và Lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra Công nghệ màn hình tương lai, vốn chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng hay trí tưởng tượng của con người.
Display beyond Imagination

CORE VALUE

Giá trị cốt lõi

Để hiện thực hóa Tầm nhìn “Display Beyond Imagination” – Màn hình vượt xa trí tưởng tượng, chúng tôi tập trung vào hệ giá trị cốt lõi:
CORE VALUE : Lower Boundaries, Pursue New Challenges, Play in Different League