Skip to content

Lời ngỏ của CEO

Là một doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới, cống hiến cho cuộc sống con người, chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn.

Choi Joo Sun, giám đốc đại diện của công ty cổ phần Samsung Display

công ty cổ phần Samsung Display

Choi Joo Sun, giám đốc đại diện của

Chúng tôi sẽ thay đổi thế giới bằng công nghệ hiển thị với khả năng mở rộng vô hạn và tạo thêm giá trị mới cho cuộc sống của chúng ta.

Xin chào! Tôi là Choi Joo Sun – giám đốc đại diện của Samsung Display.

Bằng cách vượt lên trên công nghệ - “display” là “cửa sổ” kết nối con người với con người, con người với thế giới. Trong làn sóng lớn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nếu IoT dựa trên truyền thông di động 5G trở thành hiện thực thì thế giới xung quanh chúng ta sẽ thay đổi với tốc độ rất nhanh.

Giống như sự phát triển từ TV đen trắng đến TV màu, từ CRT đến màn hình phẳng, điện thoại phổ thông (feature phone) đến điện thoại thông minh, sự thay đổi của kỹ thuật sẽ thay đổi hoàn thành cách thức sinh hoạt và văn hóa xã hội của chúng ta. Khi đó, công nghệ tiên tiến trong tương lại của Samsung Display sẽ đồng hành cùng các bạn trong mọi sản phẩm, mọi không gian để các bạn có thể trải nghiệm một cách sinh động về thế giới được kết nối thông qua Internet.

Một màn hình lớn hơn, chất lượng hình ảnh sống động và rực rỡ như cuộc sống thực và màn hình có thiết kế mới, không phải dạng tiêu chuẩn, sẽ hiển thị một thế giới mới ở bất cứ nơi nào mắt chúng ta tiếp cận. Samsung Display sẽ tiếp tục phát triển cao hơn với tư cách là một công ty hàng đầu toàn cầu thay đổi thế giới bằng công nghệ và thêm giá trị mới cho cuộc sống bằng công nghệ.

Xin cám ơn.

NEWSLETTER SUBSCRIBE