THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Giúp người tiêu dùng hiểu đầy đủ về mạng lưới bán hàng và văn phòng dịch vụ, trung
tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất của Samsung Display.

Tianjin(SDT), Bac Ninh(SDV), Dongguan(SSD), Suzhou(SSM/SSL), Giheung, Cheonan, Asan
 • Giheung

  1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do, Korea

 • Asan 1

  181, Samsung-ro, Tangjeong-myeon, Asan-si Chungcheongnam-Do, Korea

 • Asan 2

  181, Samsung-ro, Tangjeong-myeon,
  Asan-si Chungcheongnam-Do, Korea

 • Cheonan

  465,Beonyeong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

 • Samsung Suzhou Module (SSM)

  No.318 Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China

 • Samsung Suzhou LCD (SSL)

  No. 338, FangZhou Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China

 • Samsung Display Tianjin
  (SDT)

  No. 25, MipFouch Road, Xiqing District, Tianjin, China

 • Samsung Display Dongguan (SDD)

  High Tech Industrial Zone, Houjie, Dongguan, Guangdong, China

 • Samsung Display Vietnam (SDV)

  Yen Phong Industrial Zone, Yen Trung Communes, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Vietnam