QUẢN LÝ VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Samsung Display sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định ở Hàn Quốc và ở nước ngoài.

Khi các quy định liên quan đến thương mại bình đẳng, phòng chống tham nhũng và bảo vệ môi trường gần đây đang tăng lên đối với các công ty trên toàn thế giới, hình phạt cho việc vi phạm các quy định này cũng trở nên nặng nề hơn.
Khách hàng không còn tin những công ty không thực hiện việc quản lý minh bạch hoặc không tuân thủ luật pháp. Samsung Display nhận thức được rằng việc quản lý tuân thủ theo luật pháp là điều kiện tiên quyết để công ty có thể tồn tại.

Đây là lý do tại sao chúng tôi mới thành lập hệ thống vận hành chương trình tuân thủ để ngăn ngừa trước những rủi ro quản lý có thể xảy ra.
Tất cả các nhân viên của Samsung Display sẽ nỗ lực hết mình để công ty chúng tôi trở thành đơn vị dẫn đầu trên toàn thế giới trong lĩnh vực của mình như một công ty uy tín và đáng tin cậy, tuân thủ đầy đủ luật pháp Hàn Quốc và nước ngoài.

Chương trình Tuân thủ

  • Đề phòng

    Chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động bao gồm tuyên truyền cho nhân viên, thiết lập quá trình tự kiểm tra, thiết lập bộ phận hỗ trợ kĩ thuật thông tin, xem lại luật, vân vân.
  • Giám sát

    Việc giám sát được thực hiện thường xuyên do một nhóm đặc biệt phụ trách.
  • Quản lý việc theo dõi

    Chúng tôi phản hồi các vấn đề bằng cách xác định nguyên nhân và ban hành các cải tiến.

Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm của chính sách khoáng sản