LỊCH SỬ

Samsung đang đóng vai trò dẫn đầu trong việc làm nên lịch sử,
đã ra mắt nhiều màn hình tốt nhất trên toàn thế giới và sẽ còn nhiều hơn nữa.

 • Tháng 2 - Màn hình OLED 15,6 UHD được khen ngợi rộng rãi của chúng tôi hiện đang được đưa vào sản xuất hàng loạt.
 • Tháng 4 - Màn hình gập tiên phong của chúng tôi hiện đang khiến người tiêu dùng trên toàn thế giới kinh ngạc.
 • Tháng 6 - Đưa vào sản xuất hàng loạt TV 8K 120Hz đầu tiên (tháng Chín)/ 65inch, 75 inch (tháng Sáu)
 • Tháng 8 - Sản xuất tổng cộng hai tỷ màn hình AMOLED
 • Tháng 9 - Đưa vào sản xuất hàng loạt gương điện tử cho xe
 • Tháng 10 - Sản xuất màn hình ghép Video Wall UHD 65 inch
 • Tháng 1 - Công ty đầu tiên trên thế giới đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình tràn viền AMOLED
 • Tháng 5 - Phát triển nguyên mẫu hoạt động của màn hình OLED dẻo (9,1 inch) đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 6 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình LCD cong đầu tiên cho màn hình máy tính với tỉ lệ phần hiển thị xem là 32:9
 • Tháng 7 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình điện thoại thông minh với cấu trúc rãnh
 • Tháng 1 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình cong bốn cạnh Quad-Edge đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 2 - Sản xuất tổng cộng một tỷ màn hình AMOLED
 • Tháng 12 - Được xếp hạng là nhà sản xuất màn hình LCD cực rộng 65 inch lớn nhất
 • Tháng 2 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình cong hai cạnh Dual-Edge đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 6 - Phát triển màn hình OLED 55 inch trong suốt đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 9 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình OLED tròn cho đồng hồ thông minh
 • Tháng 2 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình dẻo đầu tiên trên thế giới cho các thiết bị đeo
 • Tháng 6 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình QHD Super AMOLED đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 8 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình cong đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 1 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình TV UHD 85 inch Lần đầu tiên trên thế giới phát triển TV màn hình AMOLED 55 inch
 • Tháng 7 - Sản xuất tổng cộng 400 triệu màn hình AMOLED
 • Tháng 10 - Vận hành dây chuyền sản xuất màn hình LCD thế hệ thứ 8 tại Tô Châu, Trung Quốc
 • Tháng 1 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình trong suốt LCD 46 inch lần đầu tiên
 • Tháng 7 - Thành lập Công ty Samsung Display
 • Tháng 3 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình trong suốt TFT-LCD 22 inch lần đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 5 - Vận hành dây chuyền AMOLED thế hệ 5.5 lớn nhất đầu tiên trên thế giới Bắt đầu việc kinh doanh tại Trung Quốc (Bắt đầu Công ty SSL cho dây chuyền LCD ở Tô Châu)
 • Tháng 6 - Thành lập công ty liên doanh với Ube Kosan (Nhật Bản)
 • Tháng 9 - Phát triển màn hình Super AMOLED HD lần đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 11 - Xếp hạng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất màn hình vừa và nhỏ (chiếm hơn 20% thị phần)
 • Tháng 1 - Đưa vào sản xuất hàng loạt TV 3D màn hình TFT-LCD 240Hz lần đầu tiên trên thế giới Phát triển màn hình trong suốt AMOLED rộng 14 inch lần đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 2 - Bán ra tổng cộng 500 triệu màn hình LCD
 • Tháng 3 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình LCD siêu rộng 43 inch cho PID
 • Tháng 5 - Đưa vào sản xuất hàng loạt màn hình cảm ứng tất cả trong một AMOLED 9.7 inch lần đầu tiên trên thế giới Phát triển màn hình trong suốt AMOLED 19 inch lần đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 6 - Phát triển màn hình Super AMOLED lần đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 11 - Phát triển màn hình TFT-LCD Oxide 70 inch lần đầu tiên trên thế giới Phát triển màn hình Super PLS lần đầu tiên trên thế giới
 • Tháng 12 - Phát triển màn hình Super PLS lần đầu tiên trên thế giới