Skip to content

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi lắng nghe ý kiến ​​của khách hàng chặt chẽ, chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng một cách

nghiêm túc xem xét và chú ý đến những ý kiến ​​nhỏ

Hình ảnh sử dụng máy tính xách tay

Nếu bạn đang gửi đề xuất hoặc khiếu nại về sản phẩm, chất lượng, hoặc dịch vụ của Samsung Display, sau đó chúng tôi sẽ gửi ngay sự cố đến bộ phận liên quan và thông báo cho bạn về kết quả

* Đối với dịch vụ sau bán hàng, vui lòng liên hệ với cửa hàng mà bạn đã mua sản phẩm.