Skip to content

ĐĂNG KÝ ĐỂ ỨNG TUYỂN

Nếu bạn muốn ứng tuyển vào một vị trí nhưng hiện thời chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển, vui lòng tiếp tục đăng ký.

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi có một vị trí liên quan đang cần tuyển dụng.

Hình ảnh sử dụng máy tính xách tay

Thỏa thuận về thông tin cá nhân

Để giúp chúng tôi thu thập đủ mọi thứ cần thiết cho quá trình tuyển dụng, hãy đảm bảo rằng bạn đã viết ra tất cả các thông tin cần thiết.

Nếu bạn muốn xóa toàn bộ hồ sơ xin việc của mình, vui lòng gửi email đến nhân sự của công ty chịu trách nhiệm tuyển dụng (sdc.recruit@samsung.com) với số điện thoại liên lạc của bạn để chúng tôi thực hiện các thủ tục cần thiết.

NEWSLETTER SUBSCRIBE